سخنرانی‌ها

پزشکی علم یا هنر-دکتر فرزین سلیمان‌زاده

وبینار زیر و بم مهاجرت با حضور دکتر حمیدرضا عبدی

وبینار دیالوگ طب غرب و شرق

وبینار سری جلسات مجازی رویکرد به تظاهرات شایع ترین بیماری ها

قلب و عروق-دکتر محمدرضا تابان

اورولوژی-دکتر فرزین سلیمان زاده

عفونی-دکتر مهدی حق‌دوست